Ristipalo pansionaat

 

Väärtused

Ristipalo Pansionaat asub Põlvamaal, Räpinast 1,5 km kaugusel, looduskaunis kohas Peipsi järve ja Võhandu jõe läheduses.

 

Ristipalo Pansionaat on loodud inimestele,

kellel erinevatel põhjustel on raskusi

iseseisva toimetulekuga.

Pakume koduseid, iseseisvaid ja turvalisi

elamistingimusi, ööpäevaringset hooldusteenust ning

kindlustame meie elanikele auväärse kohtlemise.

Meile võib elama asuda kõikjalt

Eestimaalt.

 

RISTIPALO PANSIONAAT PALUB OMA KLIENTiDE KÜLASTUS ETTE REGISTREERIDA.

JUHATAJA:+372 53002224

PERENAINE:+372 56925945

 

Tegevus on kui ravim, mis soodustab inimeste arengut ja iseseisvust.

 

Käed saab külge lüüa paljudes toimingutes. Võimalus on õmmelda, teha puu- ja käsitööd, lugeda ajalehti, ajakirju või raamatuid, kuulata ettelugemist, mängida erinevaid lauamänge, vaadata telerit ja töötada arvutiga.
Ümbruskonna ilus loodus võimaldab jalutada, teha kepikõndi või veeta aega värskes õhus.

Regulaarselt külastavad meid perearst, massöör, juuksur, psühholoog ja sotsiaaltöötaja. 

Koha taotlemine

Majutus

5 + 15 =

  • Kui eakas või liikumispuudega inimene, tema pereliige või hooldaja soovib taotleda kohta hoolekandeasutusse, tuleb tal pöörduda juhataja või perenaise poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda.
  • Kui tingimused sobivad, siis sõlmib isik või tema seaduslik esindaja hoolekandeasutuse juhiga lepingu, mis sätestab hoolekandeasutuses elamise tingimused ja teenuste eest tasumise korra.
  • Hoolealuse siirdumisel hoolekandeasutusse on nõutav pere- või eriarsti saatekiri ja muud kliendi tervislikku seisundit kajastavad dokumendid.

Hoolekandeasutuses oleva isiku ülalpidamiskulude toetus ja tasumine

  • Hoolekandeasutuses viibiv isik tasub ülalpidamiskulude katteks vähemalt 85% oma riiklikust pensionist. Ülejäänud osa ülalpidamiskuludest tasuvad seadusjärgsed ülalpidajad. Kui tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgne ülalpidaja elab ise alla toimetuleku piiri, on töötu või mittetöötav puuetega inimene, siis kohalik omavalitsus võib tasuda puudujääva summa.
  • Juhul, kui kliendi teenuste eest tasumisel osaleb kliendi elukohajärgne kohalik omavalitsus, sõlmitakse kolmepoolne finantseerimiskokkulepe.
  • Hoolduskulu arvestatakse hoolekandeasutusse saabumisele järgnevast päevast.

LEPINGU SÕLMIMISEL VAJALIKUD DOKUMENDID

  • Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, välismaalase puhul kehtiv elamisluba).
  • Pensionitunnistus.
  • Isiku ja/ või tema seadusliku esindaja kirjalik taotlus hooldekodusse elama asumise kohta.
  • Perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi (nakkushaiguste puudumise) kohta, raviarsti väljavõte haigusloost.
Lisateavet Ristipalo Pansionaadi poolt pakutavate teenuste ning nende eest tasumise kohta saab Pansionaadist.

Kontakt

Telefon

+372 53002224

OÜ Kagutuul

Reg. nr. 11233954
KMKR EE100015393

Aadress

Ristipalo küla Räpina vald Põlvamaa 64418