Ristipalo pansionaat

Väärtused

Ristipalo Pansionaat asub Põlvamaal, Räpinast 1,5 km kaugusel, looduskaunis kohas Peipsi järve ja Võhandu jõe läheduses.

Ristipalo Pansionaat on loodud inimestele, kellel erinevatel põhjustel on raskusi iseseisva toimetulekuga.

Ristipalo Pansionaat on eakate ja puuetega inimeste hoolekandeasutus, kus pakutakse pühendunult igaühele vajaduspõhist hoolt.

Meile võib elama asuda kõikjalt Eestimaalt.

RISTIPALO PANSIONAAT PALUB OMA KLIENTiDE KÜLASTUS ETTE REGISTREERIDA.

JUHATAJA:+372 53002224

PERENAINE:+372 56925945

Tegevus on kui ravim, mis soodustab inimeste arengut ja iseseisvust.

Käed saab külge lüüa paljudes toimingutes. Võimalus on õmmelda, teha puu- ja käsitööd, lugeda ajalehti, ajakirju või raamatuid, kuulata ettelugemist, mängida erinevaid lauamänge, vaadata telerit ja töötada arvutiga.
Ümbruskonna ilus loodus võimaldab jalutada, teha kepikõndi või veeta aega värskes õhus.

Regulaarselt külastavad meid perearst, massöör, juuksur, pediküür ja kirikuõpetaja. 

Koha taotlemine

Majutus

9 + 13 =

  • Kui eakas või liikumispuudega inimene, tema pereliige või hooldaja soovib taotleda kohta hoolekandeasutusse, tuleb tal pöörduda juhataja või perenaise poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda.
  • Kui tingimused sobivad, siis sõlmib isik või tema seaduslik esindaja hoolekandeasutuse juhiga lepingu, mis sätestab hoolekandeasutuses elamise tingimused ja teenuste eest tasumise korra.
  • Hoolealuse siirdumisel hoolekandeasutusse on nõutav pere- või eriarsti saatekiri ja muud kliendi tervislikku seisundit kajastavad dokumendid.

Hoolekandeasutuses oleva isiku ülalpidamiskulude toetus ja tasumine

  • Hoolekandeasutuses viibiv isik tasub ülalpidamiskulude katteks vähemalt 85% oma riiklikust pensionist. Ülejäänud osa ülalpidamiskuludest tasuvad seadusjärgsed ülalpidajad. Kui tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgne ülalpidaja elab ise alla toimetuleku piiri, on töötu või mittetöötav puuetega inimene, siis kohalik omavalitsus võib tasuda puudujääva summa.
  • Juhul, kui kliendi teenuste eest tasumisel osaleb kliendi elukohajärgne kohalik omavalitsus, sõlmitakse kolmepoolne finantseerimiskokkulepe.

LEPINGU SÕLMIMISEL VAJALIKUD DOKUMENDID

  • Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, välismaalase puhul kehtiv elamisluba).
  • Isiku ja/ või tema seadusliku esindaja kirjalik avaldus hooldekodusse elama asumise kohta.
  • Perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi (nakkushaiguste puudumise) kohta, raviarsti väljavõte haigusloost ning kehtiv raviskeem.
Vastuvõtt toimub tööpäevadel kokkuleppel juhatajaga.

Täpne hooldusvajadus ja hoolduskoha igakuine maksumus selgub personaalse konsultatsiooni käigus.

Piiriveere Liider toetab - Ristipalo Pansionaadi väliala arendus

Ristipalo Pansionaat asub looduskaunis kohas ning projekti eesmärgiks on Ristipalo Pansionaadi klientidele pakkuda paremaid võimalusi turvaliselt vabas õhus aega veeta.

Projekti raames paigaldatakse Ristipalo Pansionaadi krundile piire, et suurendada klientide ohutust. Ristipalo Pansionaadi territooriumile luuakse käiguteed, ehitatakse lehtla ning paigaldatakse taimekastid. See loob Pansionaadile kompaktse ja kaasaegse väliala, mis tagab klientidele paremad võimalused viibida väljas ning olla ühenduses loodusega. See parandab Ristipalo Pansionaadi pakutavate teenuste kvaliteeti ning tõstab piirkonna omastehoolduse kvaliteeti.

Kontakt

OÜ Kagutuul

Reg. nr. 11233954
KMKR EE100015393

Aadress

Keskuse tee 2

Ristipalo küla Räpina vald Põlvamaa 64418