Dokumendid

Hoolekandeasutusse koha taotlemisel vajaminevad dokumendid:

  • Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, välismaalase puhul kehtiv elamisluba).
  • Pensionitunnistus.
  • Isiku ja/ või tema seadusliku esindaja kirjalik taotlus hooldekodusse elama asumise kohta.
  • Perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi (nakkushaiguste puudumise) kohta, raviarsti väljavõte haigusloost.