Hinnakiri

Alates 01.07.2023. a on teenuskoha maksumus Ristipalo Pansionaadis 1300 eurot kuus.

Seoses hooldereformiga osaleb KOV 1.juulist üldhooldusteenuse rahastamisel.

Hooldusteenuse rahastamise tingimuste kohta saab teavet elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

Ristipalo Pansionaadi teenuskoha maksumus (1300 eurot) jaguneb:

1. Omavalitsuse tasuda hoolduskulud (võib kehtestada piirmäära) – 625 eurot.

Rahastatakse hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate järgmisi kulusid:

– tööjõukulud (koos maksudega);

– tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud;

–  tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;

– koolituse ja supervisiooni kulud.

2. Isiku poolt tasustamisele kuuluvad kulud – 675 eurot.

Teenuse saaja tasuda jäävad teenuskoha maksumusest majutus- ja toitlustuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud.

Alates 01.04.2024. a muutub meie hinnakiri.
Hoolekande teenuskoha maksumus Ristipalo Pansionaadis on 1350 eurot kuus, sealjuures hoolduskomponent on 660 eurot ja muu kulu 690 eurot.